Lichtanker

De weg naar jouw creatieveld!  

Graag wil ik je begeleiden bij een nieuw puzzelstuk op jouw pad van creatie naar Zielsverdieping. 
 

 

Ik Ben – omdat God is!

Het Licht dienen en blijvend verankeren op aarde is de missie van Lichtanker.

Lichtanker brengt het Licht in je leven tot leven waardoor het de Liefde, het bewust – Zijn,  in je hart activeert.                                                         Door erkenning, aanvaarding en toepassing van dit Licht in je Leven ga jij je her-inneren, innerlijk maken, dat jij de Schoonheid, Vrede, Vreugde, Harmonie,  Liefde, Wijsheid & Kracht bent van God. De Bron van al wat is! 

Het Licht tot leven brengen in je leven vraagt lef, moed, doorzettingsvermogen, toewijding, bereidheid, geloof, vertrouwen en overgave. Hoe meer Licht je in je leven toelaat hoe intenser het transformatieproces in je hart zal worden.

Ik nodig je uit om het Licht binnen te treden en de leraar in jezelf te vinden. Niet meer zoeken maar vinden. Door te luisteren naar de stilte hoor je een ‘stille stem’ die je toespreekt en die verbonden is met dit Licht.                                                                         

Ik ben bereid om je te begeleiden in je ervaringen op jouw weg van creatie. Jouw creatiepunt, jouw machtspunt, is nu! Geen verleden, geen toekomst, maar het nu, dit Heilige moment, waar jouw creatiekracht op je wacht en graag met jou versmelt.  

Bij Lichtanker gaat het over ONS als krachtige energiezenders,  over ONS als mensheid in verbinding met Moeder Aarde en de Schepping. Over het opnieuw leren wie je werkelijk bent om vervolgens de Eenheid te   beseffen met Al wat Is. Het gaat bij Lichtanker om het verhogen van je Lichtfrequentie, je trillingsfrequentie, je Lichtkracht. Dit wordt gecreëerd door begeleiding, behandeling en coaching met behulp van de vormen….

§ Energie als fundament

§ De Ik Ben Tegenwoordigheid

§ Universele Wetten

§ Avalon ELA energie

§ Diamantlicht

§ Violet Licht

§ Universele Taal (geometrie) van het Licht

§ Meditaties / affirmaties

Deze voornoemde vormen helpen je bij het activeren en stimuleren van jouw transformatieproces en laten je besluiten hoe je verder wilt op jouw levenspad.      

Je gaat je levensmissie her-inneren en innerlijk verankeren waardoor je beseft dat er vele paden zijn, maar er slechts één weg is.

De weg van Licht & Liefde - Wijsheid & Kracht.

Bij Lichtanker breng je de Bron van Licht, Liefde, Wijsheid en Kracht terug in je leven.

Je Transformatieproces  is reeds  begonnen omdat je niet voor niets op deze site terecht bent gekomen. Niets is toeval, immers  alles valt je toe!

Transformatie is niets anders dan dat je jouw overtuigingen, je gedachten, je emoties, je handelingen en het gebruik van je woorden verandert.

Transformatie mondt uit in een ander gewaarzijn, bewustzijn  en gedrag. Je gaat Licht brengen in je dagelijks leven. Het wordt een lifestyle.

Het transformatieproces zou je als volgt kunnen ontwaren.

Eerst ga je het Zelf openen voor nieuwe ideeën, nieuw bewustzijn en nieuwe informatie, dus nieuwe mogelijkheden. Het is een verkenning. Het opzoeken van het onbekende en het  transformeren of oplossen van je ( belemmerende) overtuigingen. Deze nieuwe informatie moet in je  hart en denken worden onderzocht om uiteindelijk de betekenis ervan voor je leven te bepalen.                                                                                     Jouw onderscheidend vermogen helpt je jouw eigen waarheid  te blijven volgen. Je gaat inzien hoe het ego jou in zijn macht heeft.

Vervolgens ga je de nieuwe informatie in je leven integreren. Je stelt  vast hoe je deze ideeën en filosofieën in je leven in de praktijk gaat brengen. Deze periode bestaat uit het opruimen van oude overtuigingen met behulp van de genoemde vormen om te komen tot  erkenning en aanvaarding  van jezelf en anderen.

Er ontstaat een onvoorwaardelijkheid met jezelf en je omgeving. Je gaat je missie her-inneren en andere levensdoelen creëren omdat je niet meer bent afgestemd op je ego, maar op die ‘stille stem’.  Je gaat meer en meer beseffen en voelen dat je bestaat.

Als laatste ben je in staat om jouw missie te leven op een krachtige en vervullende wijze omdat je  op je Bron-kracht bent afgestemd. Je ervaart vrede, vreugde en overvloed omdat je beseft dat jij heerser bent geworden  over je  eigen leefwereld. Je gaat ervaren dat niemand of iets zich daarin kan mengen dan alleen als jij je macht en kracht weggeeft.  

Samen kunnen we de wereld creëren waar we van dromen. Richt je aandacht en energie op vrede, liefde en vreugde en vergroot deze daarmee in de wereld en in jezelf, want de sterkste en Lichtste  energie wint altijd. 

Wat je aandacht geeft, dat groeit. Waar je jouw gedachten en gevoelens (emoties) op richt wordt jouw wereld, jouw werkelijkheid. Immers wat je uitzendt ontvang je terug. Je bent als een krachtige magneet. Je creëert zelf de wereld waarin je wilt leven.  Je bent dus meester over je leefwereld geworden.

In dit groeiproces naar jouw nieuwe wereld wil ik je van harte begeleiden. Graag ont - moet ik je in mijn praktijk.

Namasté

Ra